1) Fecha orientativa (NO CONFIRMADA)
2) Información de la edición anterior, pendiente de actualización

Abioxénese - XXXVI Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral en O Carballiño

Abioxénese - XXXVI Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral en O Carballiño. Fechas, información, programa, cartel, imágenes, mapa y ubicación de Abioxénese - XXXVI Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral en O Carballiño (cantar, corales, concierto, concerto, festival, festivais, galas).

Abioxénese - XXXVI Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral en O Carballiño
26
lunes octubre
Fecha orientativa (NO CONFIRMADA)
Categoría:
Edición anterior, pendiente de actualización
El evento "Abioxénese - XXXVI Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral" tendrá lugar en el municipio orensano de O Carballiño el Lunes 26 de Octubre. Está clasificado dentro de la categoría Festival / gala.

Ediciones anteriores

2019 (Abioxénese - XXXVI Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral)
Abioxénese - XXXVI Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral en O Carballiño
Leer menosmás

Opiniones sobre el evento

A: 1 xéo es oxoíex 7 n02: galaxcus 26 d outôáño, de no cás cora, l entrada coral rn nuba libre oñdy ir des cor coral pol tónica do casino do carballiño abiogénesis 79 dei l ñac1ón ourense col goran canosa can d.

¿Qué ver o visitar en O Carballiño?