|

|

versión móvil

búsqueda avanzada

Ubicación no disponible Ubicación aproximada Ubicación en esta zona

cómo
llegar

Virxinia Pereira Renda, 22 Baixo - 36004 - Pontevedra (Pontevedra)

De lunes a viernes de 9:30 a 14:00.

Virxinia Pereira Renda, 22 Baixo - 36004 - Pontevedra

Asesoría de Empresas Xedem en Pontevedra

Asesoría de Empresas Xedem. Número de teléfono, calle, web, correo, horario y más información de Xedem en Pontevedra. Servizo integral en administración e xestión de comunidades de propietarios e asesoría de empresas. Constitución de comunidades, elaboración de presupostos anuais, resolución de conflictos, averías no edificio, xestións administrativas, redacción de actas e documentos, mantenemento de zonas comúns, etc.

vista de calle
Ver ubicación exacta
Virxinia Pereira Renda, 22 Baixo - 36004 - Pontevedra (Pontevedra) ver mapa cómo llegar

Horario

De lunes a viernes de 9:30 a 14:00.

Asesoría de Empresas Xedem en Pontevedra

Servizo integral en administración e xestión de comunidades de propietarios e asesoría de empresas. Constitución de comunidades, elaboración de presupostos anuais, resolución de conflictos, averías no edificio, xestións administrativas, redacción de actas e documentos, mantenemento de zonas comúns, etc.

 • Xestión e administración de comunidades de propietarios.
 • Asesoría de empresas. Administración de fincas. Xestión con morosos.
 • Asesoramiento fiscal, laboral, contable, mercantil e subvencións.

Información

 • 1Xestión e administración de comunidades de propietarios.
 • 2Asesoría de empresas. Administración de fincas. Xestión con morosos.
 • 3Asesoramiento fiscal, laboral, contable, mercantil e subvencións.

En Asesoría Xedem contamos cunha longa e recoñecida experiencia na xestión e administración de comunidades de propietarios e asesoría de empresas.

Como asesoría de empresas apoiamos a iniciativa emprendedora, informando e valorando as ideas de negocio, axudando a poñelas en marcha coa máxima eficiencia, minimizando o investimento e o risco empresarial en cada caso e facendo un seguemento continuo da empresa coa fin de garantir a súa viabilidade.

Contamos cun equipo de profesionais cualificados en cada un dos servizos que ofrecemos.

Dispoñemos de unha sala para reunións cun aforo de 40 persoas.

Servicios

Administración de fincas

 • Xestión
  En Asesoría Xedem estamos ó lado dos nosos administrados para facilitarlles a xestión das súas comunidades de veciños. Entre os servizos que lle realizamos a comunidades están:
  • Convocatorias de Xuntas.
  • Elaboración de toda a documentación de representación de convocatorias, convocatoria, delegación do voto...
  • Execución e seguemento das decisións aprobadas na xunta de propietarios.
  • Elaboración da documentación de representación na xunta de propietarios.
  • Presenza na xunta de propietarios ordinaria.
  • Redacción das actas.
  • Apoio multimedia nas reunións.
  • Representación da Comunidade ante as autoridades administrativas e xudiciais.
  • Custodia da documentación e libros da comunidade.
  • Análise e comprobación da existencia do seguro de incendios ou multi-risco por parte dos comuneiros.
 • Procedementos contables para empresas e comunidades
  Sabemos que ás persoas lles interesa saber como se atopa o estado das contas e a situación económica da comunidade (movementos de contas, pagos, líquido...). Por iso ás nosas comunidades realizámoslle as seguintes xestións contables:
  • Elaboración do presuposto anual, así como as contas e balances anuais.
  • Elaboración de documentos contables, balances de situación, estado de contas, estado de contas por cada comuneiro, etc.
  • Realización diaria da contabilidade, por partida dobre.
  • Cadros bancarios semanais.
  • Realización de auditorías contables internas.
  • Asistencia a auditorías externas.
  • Xestión de todo tipo de documentos a nome da comunidade, así como emisión de recibos e envío de recibos para o pago das cuotas.
  • Reclamación de impagos.
  • Cobro a morosos e debedores.
  • Xestión, cobro e pagos dos gastos da comunidade.
  • Elaboración de extractos resumen da xestión de cuotas pagadas e impagadas.
  • Solicitude e presentación de varios presupostos para a realización de obras ou reparacións necesarias para a conservación dos bens comúns.
  • Confección do reparto de cuotas de cada propietario.
  • Estudos para a reducción de gastos e aproveitamento dos recursos da comunidade.
 • Asesoramento e xestión con morosos
  Queremos que as comunidades que nós xestionamos funcionen dunha maneira activa e ó día cas contas. Polo que facemos todos os trámites necesarios para reducir a taxa de morosidade nas comunidades de veciños.
  Para iso realizamos comunicados personalizados por medio do correo electrónico, mensaxes de texto en telefonía móbil e chamada telefónica.
  Ademais facemos todas as xestións necesarias para o cobro desas contas pendentes como a reclamación xudicial, arbitraxe...
 • Asesoramento e xestión de comunidades
  Queremos que os nosos administrados estén ao día das diferentes continxencias e problemas na xestión das comunidades de veciños.
  Estamos sempre á súa disposición para solventarlle calquera dúbida que lle poida surxir na xestión de comunidades para facer máis sinxela a convivencia cos veciños.
  Se ten algunha consulta pódese poñer en contacto connosco e asesorarémolo sobre a xestión da súa comunidade.
 • Traballamos para cumprir as medidas de seguridade
  En Asesoría Xedem queremos que as nosas comunidades cumpran totalmente con todas as medidas de seguridade e con todas as normas. Por iso nos preocupamos en ver as revisións ás que teñen que someterse sistemas como o ascensor, o gas, sistemas contra incendios...
  Para asegurarnos de que as empresas encargadas das revisións cumpren coa súa obrigación, realizamos visitas periódicas nas que nos aseguramos de que esas revisións foron efectuadas. Se non é así presentamos reclamacións ás empresas para que cumpran co contratado.
 • Traballamos cas mellores compañías de seguros
  En Asesoría Xedem sabemos o importante que é que unha propiedade dispoña dun seguro con boas coberturas para a protección da propiedade e dos veciños da mesma.
  Traballamos cas mellores compañías de seguros para ofrecerlle a cada comunidade o seguro que mellor se adapte ás súas necesidades.
 • Acordos de reparación e reformas en comunidades
  Sabemos o importante que é contar con profesionais cualificados para reparacións e reformas, por iso en Asesoría Xedem temos acordos de colaboración con diferentes profesionais para as reparacións ou obras nas nosas comunidades.
  Estes acordos e a colaboración continuada permítennos conseguir presupostos moi axustados para as reparacións, reformas, limpezas, mantementos...

Asesoría de empresas

 • Asesoría fiscal para empresas e particulares
  En Asesoría Xedem ofrecémoslle os nosos servizos de asesoría fiscal para empresas e particulares.
  Contamos con profesionais altamente cualificados para a resolución de calquera consulta. Entre os servizos fiscais que ofrecemos atópanse:
  • Impostos locais e estatais (IRPF, imposto sobre sucesións...).
  • Imposto sobre Sociedades.
  • Imposto sobre a Renta e Patrimonio.
  • Imposto sobre o Valor Añadido (IVA).
  • Liquidacións trimestrais e resumos anuais.
  • Declaracións recapitulativas de operacións intracomunitarias e INTRASTAT.
  • Tramitación de declaracións.
  • Actuacións ante a inspección de Facenda.
  • Requerimentos e sancións.
 • Servizos de asesoramento laboral para empresas e autónomos
  En Asesoría Xedem asesoramos aos nosos clientes en todo tipo de asuntos de lexislación laboral, prestando servizos como:
  • Asesoramento laboral e da Seguridade Social.
  • Alta de empresas e autónomos na Seguridade Social.
  • Confección de contratos de traballo, nóminas, seguros sociais, altas, baixas... de traballadores. Libros de visita.
  • Actuacións ante o SMAC, Xulgado do Social e Inspección de Traballo.
  • Estranxeiros, autorización e permisos de residencia.
  • Tramitación de prestacións de maternidade, paternidade, incapacidade temporal, xubilación...
  • Tramitación de subvencións e bonificacións.
 • Asesoramento contable especializado
  En Asesoría Xedem contamos con asesores contables para a realización de tarefas como:
  • Confección e presentación de libros contables obrigatorios no Rexistro Mercantil.
  • Elaboración das Contas Anuais para o seu depósito no Rexistro Mercantil.
  • Elaboración de Plans Sectoriais.
  • Estudos económico-financieiros.
  • Contabilidade presupostaria, de costes e analítica.
  • Informes contables.
  • Mecanización, supervisión, control e comprobación da contabilidade.
  • Normas internacionais.
 • Asesoramento mercantil para empresas
  En Asesoría Xedem ofrecémoslle servizos mercantiles tales como:
  • Constitución de sociedades.
  • Proxectos de viabilidade.
  • Sistemas de financiamento.
  • Valoración de empresas.
  • Disolución de empresas.
  • Intermediación en adquisición e venda de empresas.
  • Subvencións.
 • Subvencións
  Estamos ao día das diferentes subvencións que lle poden interesar aos nosos clientes comunicándolle a súa existencia e a posibilidade de facer a solicitude se o cliente está interesado na mesma.
 • Acceso a personas con movilidad reducida
 • Cita previa
VALORACIÓN MEDIA Y OPINIONES DE USUARIOS
Parece que este lugar tiene desactivadas las valoraciones y las opiniones.

Sugerir cambios

He visto algo mal y me gustaría cambiarlo.

Microsite, web resumen de Asesoría de Empresas Xedem en Pontevedra

En esta ficha web podrá encontrar las actividades desarrolladas por Xedem en Pontevedra asi como una descripción con la información más relevante. 3 frases destacadas sobre sus especialidades, los servicios que realiza. A mayores podrá consultar los otros 27 registros disponibles para asesorías de empresas y emprendedores en Pontevedra.

Tambien podrá encontrar el horario de atención apertura. Los datos de contacto: el teléfono de Xedem (principal) asi como la calle y dirección completa (Virxinia Pereira Renda, 22 Baixo - 36004) dentro de Pontevedra o la ubicación gps en el mapa (tambien como llegar), enlaces a la pagina web (web empresa) y el correo electrónico (email) para ponerse en contacto can Xedem a través de email.

Además, en la parte visual se muestra el logotipo corporativo, la imagen principal identificativa de Xedem, el visualizador de streetview con la vista de la calle Virxinia Pereira Renda, 22 Baixo - 36004 y sus cercanias. 0 imágenes adicionales relativas a los productos, trabajos, servicios de Xedem.


Los usuarios también econtraron este registro buscando:Xeden

Leer más sobre Xedem