|

|

versión móvil

búsqueda avanzada

Ubicación no disponible Ubicación aproximada Ubicación en esta zona

cómo
llegar
Calvario, 7 - Noia

Laranga & Gómez Avogadas en Noia

Laranga & Gómez Avogadas. Número de teléfono, calle, web, correo y más información de Laranga & Gómez Avogadas en Noia. Dereito laboral e da seguridade social, civil, penal, administrativo e mercantil. Herdanzas, divorcios, leiras, contratos, accidentes de tráfico, alcolemia, violencia doméstica, desafiuzamentos, despedimentos, defensa penal... Para calquera consulta non dubide en chamarnos.

vista de calle
Ver ubicación exacta

Laranga & Gómez Avogadas en Noia

Dereito laboral e da seguridade social, civil, penal, administrativo e mercantil. Herdanzas, divorcios, leiras, contratos, accidentes de tráfico, alcolemia, violencia doméstica, desafiuzamentos, despedimentos, defensa penal... Para calquera consulta non dubide en chamarnos.

 • Laboral: despedimentos e sancións, incapacidades e pensións.
 • Civil: herdanzas, impagos, contratos, tráfico, servidumes...
 • Familia: divorcios, alimentos, custodia compartida...
 • Penal: defensa e acusación en toda clase de delitos e faltas.
 • Administrativo: responsabilidade patrimonial da administración.

Información

 • 1Laboral: despedimentos e sancións, incapacidades e pensións.
 • 2Civil: herdanzas, impagos, contratos, tráfico, servidumes...
 • 3Familia: divorcios, alimentos, custodia compartida...
 • 4Penal: defensa e acusación en toda clase de delitos e faltas.
 • 5Administrativo: responsabilidade patrimonial da administración.

En LARANGA & GÓMEZ AVOGADAS ofrecemos profesionalidade e trato personalizado. O noso obxectivo é ofrecer respostas rápidas, precisas e eficaces ás cuestións formuladas polos nosos clientes, buscando sempre a solución máis idónea para os seus intereses.

Entre as ramas que o noso despacho xurídico abrangue, encóntranse as relativas a procesos civís (arrendamentos e comunidades, contratos, familia e sucesións, reclamación de cantidade, dereitos reais: servidumes, posesión, etc., cuestións relacionadas con seguros, accidentes de tráfico), procesos laborais (despedimentos e sancións, reclamación de cantidades, incapacidades, pensións, prevención de riscos laborais), procesos penais (defensa e acusación en  toda clase de faltas e delitos, denuncias e querelas, violencia de xénero, alcoholemias) e procesos administrativos (montes e medioambiente, urbanismo, expropiacións, licenzas e concesións, responsablilidade patrimonial da Administración, neglixencias médicas, procedemento sancionador, reclamacións económico-administrativas e toda clase de recursos).

Atendemos tanto a profesionais como empresarios que necesiten asesoramento como a calquera particular que desexe consultarnos o seu caso. Buscando en todo momento dar un trato especializado no profesional e próximo no persoal pretendendo ser accesible. Xuntos encontraremos a mellor resposta posible, e intentaremos expoñer o máis amplo abano de posiblilidades á súa disposición.

A nosa intención é a de ofrecer un asesoramento xurídico áxil investindo todo o noso esforzo en axudarlle coa máxima seriedade na defensa dos seus intereses ante os diversos organismos e coa maior transparencia de aí que os nosos presupostos se pacten sempre por escrito.

Se vostede está interesado en recibir maior infomación sobre os servizos que podemos ofrecerlle non dubide en contactar connosco.

Servicios

Laboral:

 • Despedimentos e sancións.
 • Reclamacións de cantidade e dereitos.
 • Modificación sustancial das condicións de traballo.
 • Expedientes de Regulación de Emprego.
 • Conflitos colectivos.
 • Pensións e prestacións da Seguridade Social: Xubilación, Incapacidade temporal, Maternidade/Paternidade, Incapacidade permanente, Viuvez, Orfandade, etc.
 • Pensións non contributivas.
 • Trámites ante Organismos Públicos (INEM-SEPE, TGSS, Inspección de Traballo, SMAC).
 • Accidentes de Traballo.
 • Acoso laboral (Mobbing).

Penal:

 • Denuncias e querelas.
 • Delitos e faltas.
 • Accidentes de tráfico.
 • Violencia doméstica.
 • Alcolemia.
 • Lesións.
 • Neglixencias.
 • Delito fiscal.
 • Delitos societarios.
 • Delitos contra a saúde pública.
 • Delitos informáticos.

Administrativo:

 • Contencioso - Administrativo: asistencia letrada en todo tipo de procesos contenciosos – administrativos.
 • Expropiacións forzosas.
 • Responsabilidade Patrimonial das Administracións Públicas.
 • Xestión: procedementos administrativos, tramitacións, obtención de licenzas, etc.
 • Sancións e multas en xeral.

Civil:

 • Contratos: revisión, redacción e asesoramento de todo tipo de contratos.
 • Reclamación de cantidade.
 • Familia: divorcios, separacións, acción e impugnación de filiación, modificación de medidas, custodia compartida, procesos de incapacitacións, liquidación do réxime económico matrimonial.
 • Herdanzas: testamentos, impugnacións testamentarias, liquidación do imposto, declaracións de herdeiros, particións xudiciais e extraxudiciais, reclamacións.
 • Comunidades de propietarios.
 • Arrendamentos urbáns e rústicos.
 • Reclamacións por danos e defectos constructivos.
 • Dereitos reais (servidumes, propiedade, posesión…)
 • Reclamación de responsabilidade civil.
 • Cumprimento e resolución de todo tipo de contratos.
 • Desafiuzamentos.

Mercantil:

 • Letras de cambio.
 • Pagarés e cheques.
 • Reclamacións de impagados.

Valoración media

Icono Páxinas Galegas

Sin valoraciones

¿Cómo valorarías este lugar?

Comparte tu valoración y ayuda a otros usuarios

Opiniones de usuarios
Logo Páxinas Galegas
Páxinas Galegas
Parece que ningún usuario de Páxinas Galegas ha opinado sobre Laranga & Gómez Avogadas.
¿Qué opinas de este lugar?
Comparte tu opinión y ayuda a otros usuarios

Sugerir cambios

He visto algo mal y me gustaría cambiarlo.

Microsite, web resumen de Laranga & Gómez Avogadas en Noia

En esta ficha web podrá encontrar las actividades desarrolladas por Laranga & Gómez Avogadas en Noya asi como una descripción con la información más relevante. 5 frases destacadas sobre sus especialidades, los servicios que realiza. A mayores podrá consultar los otros 37 registros disponibles para abogados en Noia.

Los datos de contacto: el teléfono de Laranga & Gómez Avogadas (principal) asi como la calle y dirección completa (Calvario, 7) dentro de Noia o la ubicación gps en el mapa (tambien como llegar), enlaces a la pagina web (web empresa, facebook) y el correo electrónico (email) para ponerse en contacto can Laranga & Gómez Avogadas a través de email.

Además, en la parte visual se muestra el logotipo corporativo, la imagen principal identificativa de Laranga & Gómez Avogadas, el visualizador de streetview con la vista de la calle Calvario, 7 y sus cercanias. 2 imágenes adicionales relativas a los productos, trabajos, servicios de Laranga & Gómez Avogadas.

Leer más sobre Laranga & Gómez Avogadas