|

|

versión móvil

búsqueda avanzada

Xunta Consellería de Facenda e Administración Pública en Santiago de Compostela

(+17)
Ver en mapa

Xunta Consellería de Facenda e Administración Pública en Santiago de Compostela

(+17)
Xunta Consellería de Facenda e Administración Pública en Santiago de Compostela (17). Declaración de tributos en Santiago de Compostela. Transmisiones patrimoniales, valoración de bienes, donaciones y sucesiones. Tasas, multas y saciones. Función pública. Política financiera. Presupuestos. En Santiago de Compostela hay 17 organismos, entidades y oficinas de la Xunta Consellería de Facenda e Administración Pública. Inspección tributaria. Servicio de recaudación. Consulta y pago de deudas. Gestión económica de perceptores. Registro público de subvenciones. Gestión económica de perceptores. Pago telemático de multas. Atriga. Xunta Consellería de Facenda e Administración Pública, información tributaria en Santiago de Compostela. Teléfonos, dirección, mapa e información.

 • imagen principal AMTEGA - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

  Monte Gaiás, s/n (Edif. CINC 2ª Plta.) - CIDADE DA CULTURA DE GALICIA - 15781 Santiago de Compostela

  Tiene como objetivos el desenvolvimiento y ejecución de los instrumentos necesarios en materia de tecnologías de la información y comunicación e innovación tecnológica.

  Tiene como objetivos el desenvolvimiento y ejecución de los instrumentos necesarios en materia de tecnologías de la información y comunicación e innovación tecnológica.

 • imagen principal ATRIGA - Axencia Tributaria De Galicia - Servizos Centrais

  Pastoriza, 8 3º (Edif. Admtvo) - 15781 Santiago de Compostela

  Axencia Tributaria De Galicia en Santiago. Axencia pública autonómica das previstas e reguladas na Lei 16/10, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

  Axencia Tributaria De Galicia en Santiago. Axencia pública autonómica das previstas e reguladas na Lei 16/10, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.

 • imagen principal Centro Gaias Tech

  Monte Gaiás, s/n (Edfi. CEM) - CIDADE DA CULTURA DE GALICIA - 15707 Santiago de Compostela

  O Centro Demostrador constitúe o escaparate tecnolóxico de Galicia e polo tanto unha referencia no impulso e a difusión do uso das TICs en distintos sectores. Apoiando a transformación dixital de Galicia.

  O Centro Demostrador constitúe o escaparate tecnolóxico de Galicia e polo tanto unha referencia no impulso e a difusión do uso das TICs en distintos sectores. Apoiando a transformación dixital de Galicia.

  Centro Gaias Tech

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal CES - Consello Económico e Social de Galicia

  Algalia de Abaixo, 24 1º - 15704 Santiago de Compostela

  Consello Económico e Social de Galicia, está situado en la localidad de Santiago de Compostela. Es un foro permanente de diálogo entre las organizaciones socioeconómicas y las instituciones autonómicas.

  Consello Económico e Social de Galicia, está situado en la localidad de Santiago de Compostela. Es un foro permanente de diálogo entre las organizaciones socioeconómicas y las instituciones autonómicas.

  CES - Consello Económico e Social de Galicia

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal CIXTEC - Centro Informático para Xestión Tributaria, Económica, Financieira e Contable

  O obxecto é o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos necesarios para levar a cabo os procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e financieira.

  O obxecto é o desenvolvemento de proxectos e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos necesarios para levar a cabo os procesos informáticos da Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, orzamentaria e financieira.

 • imagen principal Dirección Xeral da Función Pública

  Edif. Admtvo. San Caetano, s/n 2ª Pl. - 15781 Santiago de Compostela

  Dirección Xeral da Función Pública de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, dependencias ubicadas en el edificio administrativo de San Caetano.

  Dirección Xeral da Función Pública de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, dependencias ubicadas en el edificio administrativo de San Caetano.

 • imagen principal Dirección Xeral de Orzamentos e Financiamento Autonómico

  Edif. Admtvo. San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

  Dirección General de Presupuestos y Financiación Autonómica de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela, depende de la Consellería de Facenda e Administración Pública.

  Dirección General de Presupuestos y Financiación Autonómica de la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela, depende de la Consellería de Facenda e Administración Pública.

 • imagen principal Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

  Edif. Admtvo. San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

  Dirección Xeral de Simplificación Administrativa perteneciente a la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, está situada en el edificio administrativo de San Caetano.

  Dirección Xeral de Simplificación Administrativa perteneciente a la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, está situada en el edificio administrativo de San Caetano.

  Dirección Xeral de Simplificación Administrativa

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal EGAP - Escola Galega de Administración Pública

  Madrid, 2-4 - Fontiñas - 15707 Santiago de Compostela

  Centro de formación y especialización de personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, depende de la Consellería de Facenda e Administración Pública.

  Centro de formación y especialización de personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, depende de la Consellería de Facenda e Administración Pública.

  EGAP - Escola Galega de Administración Pública

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal Gabinete de Comunicación

  Edif. Admtvo. San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

  Gabinete de Comunicación de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, está situado en el edificio administrativo de San Caetano.

  Gabinete de Comunicación de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, está situado en el edificio administrativo de San Caetano.

  Gabinete de Comunicación

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal IGE - Instituto Galego de Estatística

  San Lázaro, s/n (Edif. Administrativo) - San Lázaro - 15703 Santiago de Compostela

  Datos estadísticos de Galicia sobre población, agricultura, comercio, trabajo, educación, sanidad, vivienda, economía...Recollida de información e estadísticas a empresas e fogares. Información de prezos sobre os productos de difusión. Dispoñemos tamén dun portal educativo.

  Datos estadísticos de Galicia sobre población, agricultura, comercio, trabajo, educación, sanidad, vivienda, economía...Recollida de información e estadísticas a empresas e fogares. Información de prezos sobre os productos de difusión. Dispoñemos tamén dun portal educativo.

  IGE - Instituto Galego de Estatística

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

  Edif. Admtvo. San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

  Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, dependiente de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, oficinas en el edificio administrativo San Caetano.

  Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, dependiente de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, oficinas en el edificio administrativo San Caetano.

 • vista de calle Oficina Técnica da Banda Larga de Galicia

  Plan de cobertura de la Xunta de Galicia, para servicios de internet en la Comunidad Autónoma. Información al ciudadano. Oficina Técnica da Banda Larga de Galicia en Santiago de Compostela.

  Plan de cobertura de la Xunta de Galicia, para servicios de internet en la Comunidad Autónoma. Información al ciudadano. Oficina Técnica da Banda Larga de Galicia en Santiago de Compostela.

  Oficina Técnica da Banda Larga de Galicia

  Llamar Llamar whatsapp

 • vista de calle Retegal - Redes de Telecomunicacións Galegas

  Bando, s/n (Edif. Multiusos) - San Marcos - 15820 Santiago de Compostela

  Rede de infraestructuras total, segura e eficiente, que se traduza de inmediato en beneficios reais para todos os cidadáns e cidadás de Galicia. Temos a rede de radiodifusión máis ampla de toda a Comunidade Autónoma, tanto en infraestruturas de transporte coma de difusión.

  Rede de infraestructuras total, segura e eficiente, que se traduza de inmediato en beneficios reais para todos os cidadáns e cidadás de Galicia. Temos a rede de radiodifusión máis ampla de toda a Comunidade Autónoma, tanto en infraestruturas de transporte coma de difusión.

  Retegal - Redes de Telecomunicacións Galegas

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro

  Edif. Admtvo. San Caetano, s/n, Bloq. 3 - 15781 Santiago de Compostela

  Dependencias de la Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro de la Xunta de Galicia, forma parte de la Consellería de Facenda e Administración Pública, está situada en el edificio administrativo San Caetano.

  Dependencias de la Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro de la Xunta de Galicia, forma parte de la Consellería de Facenda e Administración Pública, está situada en el edificio administrativo San Caetano.

  Secretaría Xeral Técnica e do Tesouro

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal Servizo de Contratación e Réxime Interior

  Edif. Admtvo. San Caetano, s/n - 15781 Santiago de Compostela

  Servicio de Contratación y Régimen Interior dependiente de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, está situado en el edificio administrativo de San Caetano.

  Servicio de Contratación y Régimen Interior dependiente de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, está situado en el edificio administrativo de San Caetano.

  Servizo de Contratación e Réxime Interior

  Llamar Llamar whatsapp

 • imagen principal Subdirección Xeral do Patrimonio da Comunidade Autónoma

  Pastoriza, 8 2º (Edif. Admtvo.) - 15781 Santiago de Compostela

  Subdirección Xeral do Patrimonio da Comunidade Autónoma de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, se encuentra en la localidad de Santiago de Compostela.

  Subdirección Xeral do Patrimonio da Comunidade Autónoma de la Consellería de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, se encuentra en la localidad de Santiago de Compostela.

mostrando 1 - 17 de 17 resultados

xunta consellería de facenda e administración pública en Santiago de Compostela (17)

Xunta Consellería de Facenda e Administración Pública en Santiago de Compostela. Teléfono, mapa e información sobre empresas y profesionales relacionados con xunta consellería de facenda e administración pública en Santiago.

También buscado como:
 • Aduanas en Santiago de Compostela
 • Consejería Hacienda en Santiago de Compostela
 • Función pública en Santiago de Compostela
 • Hacienda publica en Santiago de Compostela
 • Intervención general en Santiago de Compostela
 • Planificación fondos en Santiago de Compostela
 • Política financiera en Santiago de Compostela
 • Política financiera Galicia en Santiago de Compostela
 • Presupuestos Xunta en Santiago de Compostela
 • Secretaría general patrimonio en Santiago de Compostela
 • Tesorería Xunta en Santiago de Compostela
 • Tributos Galicia en Santiago de Compostela
Leer más sobre xunta consellería de facenda e administración pública en .
 1. Administración en Santiago de Compostela
16 Ver resultados en el mapa

mostrando de resultados

mapa en grande mapa más pequeño